Spausdinti

Limituota žvejyba

Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose, išskyrus esančius Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate, Krokų lankos botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių marias tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlanką ir Tenenio upę, organizuojama limituota žvejyba (Žin., 2013,Nr. 2-48).

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos:
Žvejoti leidžiama ištisus metus, laikantis Mėgėjiškos žūklės taisyklių reikalavimų. Išduodamos meškeriotojo kortelės parai, savaitei (7 d.) arba mėnesiui (30 d.).

Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip 7 kg bendro svorio žuvų.
Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. visus sugautus karšius privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandens telkinį.

Teisė mėgėjiškai žūklei įgyjama sumokėjus įmoką žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti.
Įmokos dydžiai yra:
už teisę mėgėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą ir kuriuose organizuota limituota žvejyba:
parą – 10 litų;
savaitę – 30 litų;
mėnesį – 50 litų.

Leidimus limituotai žvejybai (L10) galite įsigyti per Aplinkosaugos leidimų išdavimo sistemos (ALIS) elektronines paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims (http://alis.am.lt/)
Leidimus taip pat galite įsigyti per Olifėjos (Perlas/Teleloto) terminalus, leidimo kodas: 10 10 82.

Visuose valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir mėgėjų žvejyba nedraudžiama pagal mėgėjų žvejybą reglamentuojančius teisės aktus (toliau – neišnuomoti vandens telkiniai), teisę žvejoti nemokamai, turėdami žvejybos vietoje tai patvirtinantį dokumentą, turi:
1. asmenys iki 16 metų – dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę;
2. valstybinio socialinio draudimo pensininkai – pensijos gavėjo pažymėjimą;
3. neįgalieji – neįgaliojo pažymėjimą.
Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose teisę žvejoti nemokamai turi fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Rusnės seniūnijoje, turėdami žvejybos vietoje pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.